فال حافظ اصلی آنلاین با تفسیر و معنی درست

فال حافظ اصلی را برایتان در اینجا فراهم کرده ایم. تا بتوانید به صورت آنلاین و تنها با یک کلیک فال حافظ با تفسیر واقعی آن را مشاهده کنید.

برای مشاهده فال تان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

فال حافظ یکی از چیزهایی هست که اکثر ما ایرانیان به آن اعتقاد داریم. در بسیاری از موارد از آن برای داشتن دیدگاه و چشم اندازی برای مسائل مختلف زندگی مان بهره میگیریم. فال حافظ شیرازی همانطور که می بینید پس از قرن ها هنوز هم محبوب است. خواجه حافظ شیرازی با حس و حال خوبی که در غزل هایش قرار قرار داده، همیشه در نزد شیفتگان عرصه هنر و ادبیات ایران، عزیز بوده و هست و خواهد بود.

فال حافظ آنلاینو فال حافظ واقعی

حافظ شیرازی را بهتر بشناسیم

حافظ در اشعار خویش به حضورش در مدرسه، چهل سال تحصیل علم و فضل، درس صبحگاهی، و حفظ قرآن برپایهٔ قرائت‌های گوناگون اشاره کرده‌است. آوازهٔ حافظ سبب شده بود که حاکمان سرزمین‌های دور و نزدیک او را فراخوانند. او در طول زندگی با بسیاری از سلاطین و بزرگان تعامل داشت و با اهل علم و ادب و شعر هم هم‌نشینی می‌کرد و از احوال صوفیان و درویشان زمانش هم باخبر بود؛ امّا خودش هرگز در هیچ یک از این گروه‌ها قرار نگرفت.

حافظ هیچ گناهی را سنگین‌تر از مردم‌فریبی و ریاکاری نمی‌دانست و همواره به اهل تظاهر در اشعارش می‌تاخت. مکتب حافظ رندی است و رند و رندی اساسی‌ترین اصطلاح در شعر و جهان‌بینی حافظ است. ازاین‌رو، شناخت رندیْ شناخت جهان‌بینی و اندیشه و هنر حافظ را نتیجه می‌دهد. رندی، در نگاه حافظ، نظامی روشنفکرانه و فلسفی است؛ و رند متفکّرِ روشنفکر.

بیش از هر شخصیت دیگری که در دیوان دیده می‌شود رند است که حامل پیام حافظ است. بیشترِ صاحب‌نظران بر آنند که حافظ غزل فارسی را به اوجی رساند که دیگر هرگز تکرار نشد. شعر حافظ دارای سه فضای عاشقانه و عارفانه و مدحی است.

حافظ ‌پژوهان برجسته ‌ترین ویژگی سبکی غزل او را «پریشانی» دانسته‌اند. یعنی استقلال و عدم ارتباط ابیات: هر بیت موضوعی علی‌حدّه مطرح می‌کند. حافظ با دگرگونی‌های پی‌درپی در صور خیال و بن‌مایه‌ها سبب می‌شود خیال کنیم که موضوع شعر پیوسته تغییر می‌کند، درحالی‌که شاید چنین نباشد. ازاین‌رو، برای تحلیل درست غزل حافظ باید مرز ظریف میان موضوع بیان‌شده و روش‌های گوناگونِ بیان آن موضوع را در نظر داشت.

فال حافظ از چه زمانی مرسوم شد؟

برای بیشتر خوانندگان شعر حافظ، او حافظ قرآن و عالمی بود که درکی رندانه از دین و قرآن داشت و تلاش داشت تا روح معارف قرآنی را در کالبَدی دگرگونه و با ظاهر شعری تغزلی به مخاطبانش معرفی، و آنان را با نگاهی تازه به قرآن و مسلمانی آشنا کند. همین بُعد شخصیتی او بود که خوانندگانش را بر آن داشت تا او را زبان غیب بدانند و بنامند و همین درک از دیوان حافظ نیز سبب شد تا به‌مانند تفأل بر قرآن، فال بر دیوان حافظ نیز شکل بگیرد و ارزشمند شود.