روابط عاطفی

چگونه ذهن و افکار مردان را بخوانیم؟  

وقتی که شما از یک مرد بپرسید که چرا این کار را اینطور انجام داده ای، او اینطور استنباط خواهد کرد که به او گفته اید که تو احمق هستی که روی زمین این راه را برای این کار انتخاب کرده ای! حالا او قبل از اینکه جملاتتان را تمام …

مطالعه بیشتر »